Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Školení řidičů VZV

Nabízíme Vám provedení školení obsluh manipulačních vozíků "školení řidičů vzv" odbornou komisí složenou z nás a Vašeho zástupce, tak aby bylo školení plně provedeno v souladu s místními podmínkami a riziky pracoviště, čímž eliminujete riziko nedostatečných a obecných školení, s kterými se mnohdy setkáváme.

Provádíme školení řidičů vzv:

  • vstupní školení řidičů vzv pro pracoviště zaměstnavatele,
  • periodická školení řidičů vzv pro pracoviště zaměstnavatele,
  • mimořádná školení řidičů vzv (obsluh manipulačních vozíků)

školení řidičů vzv

Standardní součásti námi prováděných školení bývá i pomoc při seznámení zaměstnanců v rozsahu zpracované dokumentace bezpečnosti práce např. dopravní řády, návody k použití vozíku, pověření obsluhy, pomoc a podklady pro praktický zácvik apod., včetně poradenství při stanovení systému školení obsluh manipulačních vozíků.

Protože velice málo zaměstnavatelů provádí doškolení zaměstnanců na místní podmínky a rizika pracoviště včetně seznámení s aktuální dokumentací a spokojí se pouze s kurzem pro zaměstnance provedeným instruktorem obsluhy manipulačních vozíků a následným vydáním Evropského průkazu obsluhy manipulačních vozíků, nehledě na skutečnost, že zaměstnanci jsou mnohdy držiteli průkazu pro techniku, která se na pracovišti nevyskytuje, rozhodli jsme se provádět školení výlučně na konkrétní pracoviště, konkrétní techniku, u Vás jako zaměstnavatele, pro která je školení výlučně také platné a nepřenosné. Bude - li chtít zaměstnanec změnit zaměstnavatele, musí absolvovat nový kurz, jeho odborná způsobilost pro řízení a obsluhu manipulačních vozíků ztrácí platnost.

Cena za vstupní školení řidičů vzv činí 1500 Kč/osoba.
Cena za periodické školení řidičů vzv činí 500 Kč/osoba.
Školení (odbornou přípravu) provádíme od 10 osob.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022