Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Koordinátor zajišťuje koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi od fáze přípravy až po realizaci stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Co nabízíme:

 • výkon koordinátora BOZP při práci na staveništi na základě platného osvědčení
 • (POZOR: osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik nepostačuje k výkonu činností koordinátora)
 • dále zpracování plánu BOZP při práci na staveništi včetně informací o rizicích
 • vyhotovení přehledu právních předpisů
 • vzor oznámení o zahájení prací
 • poradenskou a konzultační činnost k dané problematice
 • kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi
 • účast na kontrolních dnech či při jednání s orgány SOD
 • znalosti v oboru (viz. o nás)
 • profesionální přístup
 • schopnost a ochotu řešit problémy
 • flexibilitu (působnost celá ČR - i Praha, Brno, Ostrava apod.)


Osvědčení koordinátora BOZP

Platnost osvědčení lze ověřit v seznamu koordinátorů BOZP.

Bližší podrobnosti o povinnostech zadavatele (stavebníka) naleznete v sekci povinnosti zadavatele (investora) stavby - stavebníka. Další informace můžete také čerpat v našem článku věnovaném problematice Kdy je potřeba plán či koordinátor BOZP?.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024