Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


POŽÁRNÍ OCHRANA

K řešení problematiky PO jsme absolvovali studijní program VŠB – TUO FBI (blíže sekce o nás). Vždy disponujeme platným osvědčením Š (lze ověřit v seznamu) a praxí (blíže sekce reference).


Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně


Ing. David Navrátil Email email: safety@dnapo.cz     Telefonnonstop linka: 774 184 178
DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2017 David Navrátil