Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Školení bezpečnosti práce (BOZP) ve výškách

Potřebujete školení bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5m? Chcete ušetřit čas spojený s jeho přípravou? Stačí nás kontaktovat.

Provádíme školení BOZP ve výškách:

  • již od dvou osob,
  • v místě výkonu práce či na místě určeném zaměstnavatelem,
  • včetně praktického seznámení s používáním OOPP proti pádu,
  • a ostatními relevantními informacemi,
  • v rozsahu skutečně vykonávaných činností.

Součástí námi nabízených služeb je i zpracování související dokumentace BOZP, včetně nabídky na vyhotovení Místního provozního bezpečnostního předpisu pro práce ve výškách.

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, že zaměstnanci konající práce ve výškách musí splňovat i požadavky na zdravotní způsobilost.

Protože nejsme hazardéry s lidskými životy neprovádíme a ani nebudeme provádět školení bezpečnosti práce ve výškách online formou.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022