Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


Kontroly vázacích prostředků

Mezi základní požadavky právních a ostatních předpisů patří provedení kontroly vázacích prostředků ve stanovených lhůtách a také vázačem před každým použitím. Bohužel mnohdy jsou vázací prostředky používány dále ve stavu nezpůsobilém provozu, za situace, kdy jejich roztržení končí tragicky. Proto velice uvítáme, využijete-li k zajištění kontrol a revizí zařízení naších služeb. My se slova "vyřadit z užívání" nebojíme, pokud je jeho použití oprávněné.

kontroly vázacích prostředků


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022