Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


Zpracování PBŘ - požárně bezpečnostního řešení stavby

Nabízíme Vám zpracování PBŘ - požárně bezpečnostního řešení autorizovaným inženýrem v oblasti požární ochrany. Předem vyžadujeme zaslání aktuální stavební projektové dokumentace včetně technických zpráv, výkresů – situací, půdorysů, řezů a pohledů. Cena 350 Kč / 1 strana. Dále nabízíme i ostatní zpracování dokumentace požární ochrany.

Zpracování PBŘ - požárně bezpečnostní řešení


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022