Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Kontroly a revize žebříků

Základním požadavkem na používání žebříků je i provádění pravidelných kontrol žebříků, často nesprávně označovaných jako revize žebříků. Řádně a včasně provedená kontrola žebříků Vám pomůže odhalit nebezpečí vyplívající z používání nezpůsobilých či dokonce nebezpečných žebříků, kdy v případě vhodně realizovaných opatření se můžete vyhnout budoucím nehodám a z toho vyplívajícího zranění zaměstnanců.

Kontroly žebříků provádíme již od 40 kusů.

Kontrolu žebříků lze provést také vlastním zaměstnancem určeným zaměstnavatelem při respektování požadavku průvodní dokumentace, zejména návodu k použití, pokud má dotyčná osoba k provádění kontroly žebříků dostatečné znalosti a praktické zkušenosti. K tomu Vám může být nápomocen i tento vyplnitelný formulář - záznam o kontrole žebříků, který Vám dáváme k dispozici zcela zdarma.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024