Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Ing. Lukáš Pečínka – specialista BOZP a PO

Specialista BOZP a PO

Zkušenosti a praxe:

Oblasti BOZP a PO se věnuje od roku 2006.
Vzdělání: VŠB – TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství
Obor: BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ (Ing.),
BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ (Bc.),
studijní program se zaměřením na POŽÁRNÍ OCHRANU,

Odborná kvalifikace:

  • odborná způsobilost v požární ochraně dle § 11 zákona 133/1985 Sb., v platném znění – TPO (poznámka: „Š“ tedy škola),
  • odborná způsobilost v prevenci rizik (BOZP) dle § 10 zákona 309/2006 Sb., v platném znění – OZO v prevenci rizik,
  • odborná způsobilost - koordinátor BOZP při práci na staveništi dle § 10 zákona 309/2006 Sb., v platném znění,
  • školení bezpečnost práce (BOZP) ve výškách,
  • praxe na Akademii věd České Republiky,
  • praxe v různých odvětvích oblastí BOZP a PO (stavebnictví, školství, hutní průmysl, výroba),
  • průběžné další vzdělávání.


Diplom VŠB - TUO FBI - Ing.


Osvědčení OZO v BOZP


Osvědčení OZO v PO


Osvědčení koordinace BOZP na staveništi


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2020