Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Ing. David Navrátil, MBA

Ing. David Navrátil - ředitel DNAPO Safety

Zkušenosti a praxe:

Oblasti BOZP a PO se věnuje od roku 2006, samostatná praxe od roku 2010. Od roku 2012 rozšířil zaměření i na oblast hygieny práce.
Vzdělání: VŠB – TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství
Obor: BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ (Ing.),
BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ (Bc.),
studijní program se zaměřením na POŽÁRNÍ OCHRANU,

Odborná kvalifikace:

 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví dle § 28 zákona 96/2004 Sb., v platném znění,
 • odborná způsobilost v prevenci rizik (BOZP) dle § 10 zákona 309/2006 Sb., v platném znění – OZO v prevenci rizik (poznámka: někdy špatně označován „certifikovaný technik BOZP, bezpečnostní technik“ apod.),
 • odborná způsobilost - koordinátor BOZP při práci na staveništi dle § 10 zákona 309/2006 Sb., v platném znění (2010 - 2015, nyní již koordinaci na stavbách nevykonává),
 • odborná způsobilost v požární ochraně dle § 11 zákona 133/1985 Sb., v platném znění – TPO (poznámka: osvědčení „Š“ tedy škola),
 • kurz kontroly regálů,
 • kurz právo,
 • seminář k problematice BOZP,
 • seminář k problematice OOPP (3M, Ansell),
 • v minulosti praxe na OIP a následně na KHS,
 • letitá praxe v různých odvětvích oblastí BOZP a PO (strojírenství, stavebnictví, doprava, chem. výroba),
 • průběžné další vzdělávání.


Diplom VŠB - TUO FBI - Ing.


Diplom VŠB - TUO FBI - Bc.


Osvědčení seminář BOZP


Certifikát - právo


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2023