Diskuze na téma:

Od: Hovorka
Datum: 18.12.2013
Čas: 10:55:52

Dobrý den pane Inženýre,
chci se Vás zeptat, zda musíme platit úrazové pojištění zaměstnanců pracujících na dohodu? Myslím tím to zákonné pro případ pracovního úrazu.

Děkuji za odpověď. Hovorka

Od: Admin-Ing.David Navratil
Datum: 19.12.2013
Čas: 00:04:38

Dobrý den,
zaměstnavelatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance musí být pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění). § 2 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění říká, že závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Dle § 3 téže zákona může být závislá práce vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, kterými podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z výše uvedeného vyplývá, že je závislá práce konána výlučně v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec a tento vztah se vztahuje i na dohody konané mimo pracovní poměr.

S ohledem na výše uvedené je nutné, aby i zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP či DPČ) byly pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Navíc je dodržení této povinnosti zcela v zájmu zaměstnavatele s ohledem na skutečnost, že dle § 366 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemoci z povolání, kdy i osobě zaměstnané na základě dohod může vzniknout pracovní úraz či nemoc z povolání.

Pro zajímavost uvádím, že v případě zaměstnávání zaměstnanců „na dohody“, kde nejsou prováděny odvody na sociální zabezpečení, se platí pojistné v minimální výši 100 Kč za kvartál.

Tuto odpověď berte prosím za relevantní k datu zpracování příspěvku zejména do doby změny právních předpisů a nabytí účinnosti zákona o úrazovém zdravotním pojištění.

S pozdravem Navrátil

strana: 1 
Přidat zprávu


* - povinné položky
www.dnapo.cz
Ing. David Navrátil Email email: safety@dnapo.cz     Telefonnonstop linka: 774 184 178
DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2013 David Navrátil