Diskuze na téma:

Od: Kukula
Datum: 16.7.2015
Čas: 23:58:08

Dobrý den,
mohl by jste mi prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi auditem BOZP a prověrkou (kontrolou) BOZP? Podle mého názoru se jedná o totéž a tvrdí to i náš bezpečák, který kontroly a prověrky pracoviště provádí, navíc je takový audit dle jeho mínění zbytečný a u nás ve společnosti si jej nepřeje. Jednatel však chce znát názor nějakého nezávislého odborníka znalého problematiky, než se finálně rozhodne, takže se s dovolením obracím na Vás.

Předem Vám mockrát děkuji. Kukula

Od: Admin-Ing.David Navratil
Datum: 17.7.2015
Čas: 08:48:34

Dobrý den,
děkuji Vám za Váš dotaz. Bohužel i já musím konstatovat, že se stále častěji setkávám během své praxe se situacemi, kdy jsou kontroly BOZP vydávány za audity, ačkoliv nejsou splněna potřebná kritéria.
Audit BOZP nelze zaměňovat za prověrku BOZP a opačně, jelikož se jedná o dva odlišné procesy.

Prověrka BOZP se provádí na základě legislativních požadavků, kdy je jejím účelem odhalit splnění (nesplnění) požadavků BOZP stanovených platnými právními předpisy, avšak nebývá již dále ověřována příčina tohoto stavu (velmi zjednodušené řečeno – máš / nemáš).

Audity BOZP se provádí v souladu s normovými požadavky formou systematického, nezávislého, dokumentovaného procesu objektivního hodnocení pro získání důkazu z auditu, s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu (velmi zjednodušené řečeno – máš / nemáš a pokud nemáš, kde je ta chyba v procesu proč nemáš).

Je nutné zdůraznit, že k provedení auditu BOZP přistupuje organizace zcela dobrovolně, jeho účelem bývá ověřit nejen plnění požadavků právních předpisů kladených na zaměstnavatele, ale zejména ověřit funkčnost systému řízení BOZP a nastavených procesů, kdy v případě neshod odhaluje příčiny tohoto stavu formou zjištění z auditu a důkazů z auditu.

Osobně si dost dobře nedokážu vysvětlit důvody, proč odborně způsobilá osoba působící ve Vaší organizaci
audit BOZP odmítá, zvláště za situace, kdy je v jejím zájmu a zájmu zaměstnavatele odhalit nedostatky a neshody systému a pomoci tak minimalizovat vznik pracovních úrazu zaměstnanců a dalších osob. Nezapomínejme, že více očí více vidí a mohou tak být odhaleny i neshody, které mohou být Vaší organizaci již skryty z důvodů případné provozní slepoty.

Navíc považuji za vhodné upozornit, že jménem společnosti jedná statutární orgán (obvykle jednatel), který má výsostné právo zadat provedení auditu BOZP jim vybranému týmu auditorů, kdy jsou všichni zaměstnanci a to včetně OZO povinni jeho názor respektovat a k provedení auditu poskytnout potřebnou součinnost, pokud je toto vůli zaměstnavatele.

V případě nejasností můžete samozřejmě využít naše poradenství či si přímo nechat provést audit bozp naší firmou.

S pozdravem Navrátil

strana: 1 
Přidat zprávu


* - povinné položky
www.dnapo.cz
Ing. David Navrátil Email email: safety@dnapo.cz     Telefonnonstop linka: 774 184 178
DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2013 David Navrátil